28/06/2022

קול קורא רכז.ת ליגה

שלום רב,

מצורף קול קורא לתפקיד רכז.ת ליגה בהתאחדות הטיפוס.

מעוניינים הרואים עצמם כמועמדים לתפקיד מתבקשים לשלוח קורות חיים ובנוסף מכתב הסבר על מידת התאמתם לתפקיד  עד לתאריך 09/07/2022  במייל office@ilca.org.il  כולל פרטי התקשרות מלאים.

17/05/2022

אסיפה כללית – התאחדות הטיפוס בישראל

נציגי מועדוני טיפוס שלום רב,

עם עדכון תקנון ההתאחדות לפני כשנה, שונתה הגדרת “חברי העמותה” כך שכעת החברים בעמותה הם מועדונים הטיפוס הספורטיבי והאתגרי.

לאור זאת, אנו מזמינים אתכם לאסיפה הכללית של ההתאחדות שתתקיים ביום חמישי י’ סיוון תשפ”ב, 09/06/2022, בשעה 10:00 בבוקר בשיחת וידאו.

בעלי זכות ההצבעה – נציגי מועדונים שנרשמו להתאחדות.

על סדר היום:

1. הצגה ואישור הדוח הכספי לשנת 2021

2. הצגה ואישור הדוח המילולי לשנת 2021

חברים וחברות המעוניינים לקבל העתק של הדוחות האמורים מתבקשים לפנות למייל:office@ilca.org.il והדוחות ישלחו אליהם בסמוך למועד האסיפה. כמו כן, ניתן יהיה לעיין בדוחות באסיפה עצמה. 


מצורף קישור לשיחה הוידאו: https://meet.google.com/ayw-kyog-sfn

בברכה,

צוות ההתאחדות.

11/05/2022

קורס מדריכי טיפוס ספורטיבי בסיס – יוני 2022

שלום רב,

צוות בית הספר של התאחדות הטיפוס בישראל שמחים להזמינכם להצטרף לקורס מדריכי טיפוס ספורטיבי – בסיס.

הקורס מיועד לבעלי ניסיון בטיפוס בקיר מלאכותי – בולדרינג.

הקורס מעניק תעודת הסמכה המאושרת ע”י מנהל הספורט על פי הדרישות הנדרשות להדרכת טיפוס ספורטיבי לפי חוק הספורט.

הקורס כולל חלק עיוני וחלק מעשי וימשך על פני שלושה חודשים.

פרטים נוספים ניתן למצוא בקובץ המצורף.

17/02/2022

קול קורא חבר/ה בוועדה המקצועית

שלום רב,

מצורף קול קורא לתפקיד חבר/ה בוועדה המקצועית של התאחדות הטיפוס.

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 25/02/2022 במייל office@ilca.org.il.

קול קורא חבר/ה בועדה המקצועית

17/02/2022

קול קורא לתפקיד אחראי/ת שיווק ויח”צ

שלום רב,

מצורף קול קורא לתפקיד אחראי/ת שיווק ויח”צ בהתאחדות הטיפוס.

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 28/02/2022 במייל office@ilca.org.il.

קול קורא אחראי/ת שיווק ויחצ

23/12/2021

קול קורא מפעיל/ה לוגיסטי/ת

שלום רב,

מצורף קול קורא לתפקיד מפעיל/ה לוגיסטי/ת.

מעוניינים הרואים עצמם כמועמדים לתפקיד מתבקשים לפנות למרב טוריס עד לתאריך 05/01/2021 במייל office@ilca.org.il, כולל פרטי התקשרות מלאים.

https://drive.google.com/file/d/1lsQKDKXmjBicoZeKgknOx36EbKmnlg1K/view

14/11/2021

קוד אתי ענף הטיפוס

שלום רב,

לאחר עבודה שנמשכה מספר חודשים אנחנו מפרסמים את הקוד האתי של ענף הטיפוס.

עוד שלב חשוב בדרך להיות ענף משמעותי במפת הספורט בארץ ובעולם.

כולנו מצופים לעבוד על פי הערכים והכללים המופעים בקוד וליישם את הרוח של התרבות הנגזרת ממנו  בענף.

בברכה,

 ארז הראלי – מנכ”ל

07/07/2021

קול קורא להפעלת פעילויות גובה בפסטיבל טיפוס

שלום רב,

מצורף קול קורא להפעלת פעילויות גובה בפסטיבל טיפוס.

בברכה,

צוות ההתאחדות.

30/06/2021

אסיפה כללית – התאחדות הטיפוס בישראל

שלום רב,

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של חברי וחברות התאחדות הטיפוס בישראל שתתקיים ביום רביעי ה’ באב תשפ”א, 14/07/2021, בשעה 10:00 בבוקר בשיחת וידאו.

בעלי זכות ההצבעה – חברי התאחדות מגיל 18 ומעלה.


על סדר היום:

1. הצגה ואישור הדוח הכספי לשנת 2020.

2. הצגה ואישור הדוח המילולי לשנת 2020.

חברים וחברות המעוניינים לקבל העתק של הדוחות האמורים מתבקשים לפנות למייל:office@ilca.org.il והדוחות ישלחו אליהם בסמוך למועד האסיפה. כמו כן, ניתן יהיה לעיין בדוחות באסיפה עצמה. 

מצורף קישור לשיחה הוידאו: https://meet.google.com/vce-ytfd-gor

בברכה,

צוות ההתאחדות.

22/06/2021

פרסום להערות הציבור של טיוטת התיקון של תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע”ח-2018

שלום רב,

באתר מנהל הספורט הועלתה טיוטה להתייחסות הציבור בנושא הסדרת מערך ההסמכות בענפים שונים כולל ענף הטיפוס.

מצ”ב הקישור לצפייה בטיוטה:

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XKotHQAT/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%902021?language=iw

שימו לב- ניתן להתייחס באתר עד לתאריך ה 6/7/2021.


בברכה,

צוות ההתאחדות.

1 2 3 6
תפריט