קול קורא – מנהל הדרכה

שלום רב,

מצורף קול קורא למנהל הדרכה ב”התאחדות הטיפוס בישראל”.

הגשת מועמדות עד לתאריך 30/06/2021 במייל: office@ilca.org.il.

תפריט