קול קורא להפעלת פעילויות גובה בפסטיבל טיפוס

שלום רב,

מצורף קול קורא להפעלת פעילויות גובה בפסטיבל טיפוס.

בברכה,

צוות ההתאחדות.

תפריט