קוד אתי ענף הטיפוס

שלום רב,

לאחר עבודה שנמשכה מספר חודשים אנחנו מפרסמים את הקוד האתי של ענף הטיפוס.

עוד שלב חשוב בדרך להיות ענף משמעותי במפת הספורט בארץ ובעולם.

כולנו מצופים לעבוד על פי הערכים והכללים המופעים בקוד וליישם את הרוח של התרבות הנגזרת ממנו  בענף.

בברכה,

 ארז הראלי – מנכ”ל

תפריט