פרסום להערות הציבור של טיוטת התיקון של תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע”ח-2018

שלום רב,

באתר מנהל הספורט הועלתה טיוטה להתייחסות הציבור בנושא הסדרת מערך ההסמכות בענפים שונים כולל ענף הטיפוס.

מצ”ב הקישור לצפייה בטיוטה:

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XKotHQAT/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%902021?language=iw

שימו לב- ניתן להתייחס באתר עד לתאריך ה 6/7/2021.


בברכה,

צוות ההתאחדות.

תפריט