בחירות לחבר/ת ועדת ביקורת

לאחר שנים רבות כחבר ועדת ביקורת, רן שדמי ביקש לסיים את תפקידו.

לאור זאת, יערכו בחירות לחבר/ת ועדת ביקורת בנוסף לבחירות ליו”ר העמותה (הודעה מתאריך 29/11/23).

הבחירות יתקיימו  ביום רביעי, ח’ בטבת תשפ”ד, 20/12/2023 בשעות 9:00-19:00 ויהיו חשאיות ואלקטרוניות.

בעלי זכות הצבעה – חברי מועדון הטבע מגיל 18 ומעלה ונציגי מועדוני טיפוס ספורטיבי.

על המעוניינים להבחר לועדת ביקורת להגיש את מועמדותם עד תאריך 14/12/2023 על ידי שליחת טופס הגשת המועמדות למרב טוריס ב office@ilca.org.il . 

מצורפים:

1. קובץ הסבר על הבחירות לחברות בועדת הביקורת

2. טופס למועמדים לועדת ביקורת

תפריט