אסיפה כללית התאחדות הטיפוס בישראל

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית של התאחדות הטיפוס בישראל שתתקיים ביום ראשון י’ סיוון תשפ”ד, 16/06/2024, בשעה 10:00-11:30 בבוקר בשיחת וידאו.

בעלי זכות ההצבעה – נציגי מועדונים שרשומים בהתאחדות.

על סדר היום:

1. הצגה ואישור הדוח הכספי לשנת 2023

2. הצגה ואישור הדוח המילולי לשנת 2023

3. אישור החלפת חבר הועד המנהל גידי הולנדר בחברת הוועד יעל פלורנטל (נציגי מטפסי טבע).

4. אישור עדכון תקנון העמותה על מנת להבטיח כי כי ייצוג הנשים בועד המנהל יעמוד לכל הפחות על 30%.

5. סקירה על הנעשה בענף.

חברים וחברות המעוניינים לקבל העתק של הדוחות האמורים מתבקשים לפנות למייל:office@ilca.org.il והדוחות ישלחו אליהם בסמוך למועד האסיפה. כמו כן, ניתן יהיה לעיין בדוחות באסיפה עצמה. 
מצורף קישור לשיחה הוידאו: https://meet.google.com/igm-hteb-pon
בברכה,
צוות ההתאחדות

תפריט