הועד המנהל

הועד הוא גוף המרכז את בעלי התפקידים הקבועים בהתאחדות יחד עם מספר חברים נוספים ותפקידם לדאוג לפעילות השוטפת של ההתאחדות ולקדם את מטרותיה. כל חברי הועד ובעלי התפקידים הנוספים, עושים את עבודתם בהתנדבות ומרצונם וזמנם האישי.

הועד נבחר אחת לשנתיים, בכנס השנתי וממונה על ההתנהלות היומיומית של ההתאחדות. הועד מתכנס כאחת לחודש ובישיבותיו מתקבלות כל ההחלטות שנוגעות לכלל המטפסים בארץ. הועד מורכב משבעה נציגים כאשר ארבעה נציגים באים ממועדונים ספורטיביים, 2 נציגים ממועדון הטבע ונציג ספורטאים אחד.

גידי הולנדר – יו”ר ההתאחדות – giddy.hollander@ilca.org.il
מיקי מרון – נציג מועדוני טיפוס
נמרוד נחמיאס – נציג תחום הטיפוס בטבע
מארק יוחאי – נציג מועדוני טיפוס
שגית שירן – נציגת מועדוני טיפוס
אולגה דנון – נציגת מועדוני טיפוס
נטע פרידמן – נציגת ספורטאים

הנהלה

הנהלת המועדון היא הגוף המבצע ביום יום את מטרות המועדון. ההנהלה נבחרת על ידי הועד המנהל.

ארז הראלי – מנכ”ל ההתאחדות – erez.hareli@ilca.org.il
רתם יעקבס – מנהלת מקצועית – rotem.jacobs@ilca.org.il
רפאל כהן – מנהל ליגה ותחרויות – comps@ilca.org.il
אסף רגב – דובר ומנהל ניו מדיה – marketing@ilca.org.il
ג’ני כצמן – מנהלת כספים – jenny.katzman@ilca.org.il
מרב טוריס – רכזת פעילויות – office@ilca.org.il
תפריט