הועד המנהל

הועד הוא גוף המרכז את בעלי התפקידים הקבועים בהתאחדות יחד עם מספר חברים נוספים ותפקידם לדאוג לפעילות השוטפת של ההתאחדות ולקדם את מטרותיה. כל חברי הועד ובעלי התפקידים הנוספים, עושים את עבודתם בהתנדבות ומרצונם וזמנם האישי.

הועד נבחר אחת לשנתיים, בכנס השנתי וממונה על ההתנהלות היומיומית של ההתאחדות. הועד מתכנס כאחת לחודש ובישיבותיו מתקבלות כל ההחלטות שנוגעות לכלל המטפסים בארץ. הועד מורכב משבעה נציגים כאשר ארבעה נציגים באים ממועדונים ספורטיביים, 2 נציגים ממועדון הטבע ונציג ספורטאים אחד.

ועד מנהל:
1. ליעד אגמון – יו”ר – נציג מועדון טבע
2. שגית שירן – נציגת מועדון טופ
3. מארק יוחאי – נציג מועדון טס”ה
4. יעל פלורנטל – נציגת מועדון טבע
5. נטע פרדמן – נציגת ספורטאים
6. מיקי מרון – נציג מועדון מטפסי ת”א
7. גבי בלסקי – נציג מועדון קיר יואב
חברי ועדת ביקורת:
1. נדב בן יהודה
2. יובל רז רומאו

הנהלה

הנהלת ההתאחדות היא הגוף המבצע ביום יום את מטרות ההתאחדות. ההנהלה נבחרת על ידי הועד המנהל.

ארז הראלי – מנכ”ל ההתאחדות – erez.hareli@ilca.org.il – 052-9460916
רפאל כהן – סמנכ”ל ומנהל ליגה ותחרויות – comps@ilca.org.il
מרב טוריס – רכזת תפעול – office@ilca.org.il
רתם יעקבס – מנהלת מקצועית – rotem.jacobs@ilca.org.il
אסף רגב – דובר ומנהל ניו מדיה – marketing@ilca.org.il
שירה סוג’ז – מנהלת כספים – shira@sujaz.com
רוזה רייך – מנהלת חשבונות
תפריט