לקהילת הטיפוס שלום,

כידוע לחלקכם, לצורך טיפול בענייני השיפוט הוקמה לפני כשנה ועדת שיפוט. ישבנו, דנו, חשבנו וכתבנו מסמך ‘מיסוד
השיפוט’ ובו נגענו בנקודות רבות הקשורות למערך השיפוט.

אנו מתכבדים להציג בפניכם את המסמך שעבר כמובן גם את עיניהם ואישורם של רפאל כהן – סמנכ”ל ומנהל הליגה,
ארז הראלי – מנכ”ל ההתאחדות וכן הוועד המנהל של ההתאחדות.

במקביל התחלנו בתהליך יישום השינויים, ואנו מקווים להשלים תהליך זה במהלך עונת .2023
אחד המרכיבים החשובים ביותר בשינויים המוצגים במסמך הוא נתינת תמורה )בשווי כספי( עבור שיפוט בתחרויות
ההתאחדות )בתקווה שבהמשך גם עבור שיפוט בתחרויות סבב(. התמורה תינתן בכמה אפשרויות בהתאם להעדפת
השופט )החזר הוצאות, תשלום כנגד חשבונית ועוד כמה אפשרויות שעדיין בבדיקה(.

בקרוב נפרסם קול קורא ובו נקרא למעוניינים )העונים על הדרישות( להרשם למאגר השופט ים של התאחדות הטיפוס.

בברכה,
ועדת השיפוט של התאחדות הטיפוס – עופר שפר, סיריל אולמן, איתי פרידמן, הרנן וסרמן, סטיבי כרם.

תפריט