נוהל למניעת הטרדה מינית

התאחדות הטיפוס בישראל רואה בחומרה כל מקרה של הטרדה מינית, בריונות והתעמרות, ובכללן כל התנהגות אסורה כלפי ספורטאי/ת או עובד/ת בהתאחדות.

מהי הטרדה מינית?

החוק מגדיר שורה של מעשים שיכולים להחשב כהטרדה מינית:

  • סחיטת אדם כך שיבצע מעשה בעל אופי מיני – מעשה בעל אופי מיני מתייחס גם למעשה שהאדם עשה לעצמו וגם למעשה שהאדם עשה למישהו אחר.
  • מעשה מגונה – מעשה מגונה זוהי עבירה שקבועה בחוק העונשים והיא מתייחסת לכל מעשה שנעשה בגופו של אחר לצורך סיפוק או ביזוי מיניים.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, לאדם שהראה שאינו מעוניין בהן.
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם למרות שאותו אדם הראה שאינו מעוניין בהתייחסויות אלה.
  • התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו במקרים שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, והוא לא נתן את הסכמתו לפרסום.

התקנון המלא למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט:

התקנון המלא למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט של הוועד האולימפי

החוק למניעת הטרדה מינית:

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998 (nevo.co.il)

תקנות למניעת הטרדה מינית חובות גוף הספורט:

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט), תשפ”א-2021 (nevo.co.il)

הליך בירור תלונה:

הליך בירור תלונה – התאחדות הטיפוס

בכל מקרה של הטרדה מינית או התנהגות אסורה יש לך למי לפנות:

הממונה על מניעת הטרדות מיניות ומוגנות בספורט – מרב נאה טוריס muganut@ilca.org.il

קווי החירום לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית: 1202 – נשיםֻ | 1203 – גברים

תפריט