מבנה המועדון

כמו כל עמותה ניהול המועדון נעשה ע”י חברי הועד. הועד נבחר אחת לשנתיים, בכנס השנתי וממונה על ההתנהלות היומיומית של המועדון. הועד מתכנס כאחת לחודש ובישיבותיו מתקבלות כל ההחלטות שנוגעות לכלל המטפסים בארץ. הועד מורכב משבעה נציגים כאשר ארבעה נציגים באים ממועדונים ספורטיביים, 2 נציגים ממועדון הטבע ונציג ספורטאים אחד.

הועד הנבחר בוחר מתוכו בעלי תפקידים: יו”ר וגזבר הם התפקידים המתחייבים מהחוק. יתר התפקידים הם אלו שחברי הועד רואים לנכון להשקיע בהם את זמנם ותלויים ברצון של חברי הועד.

כל חברי הועד עושים את תפקידם בהתנדבות ומתוך אהבה לספורט. הכל, למען קידום ענף הטיפוס בישראל.

הועד המנהל ממנה מנכ”ל/ית ומזכיר/ה בתשלום. כמו כן הועד ביחד עם המנכ”ל ממנה בעלי תפקידים נוספים כמו מנהל תחרויות, מנהל ספורטיבי, מנהל שיווק ומנהל ביה”ס.

הועד גם הקים 3 ועדות: ועדת הספורט, ועדת הטבע והועדה האלפינית. כל ועדה מורכבת ממתנדבים המומחים בתחומם ומספקים את הצד המקצועי.

בנוסף מינה הועד ועדת אתיקה, ועדת משמעת וועדת בטיחות המתכנסים לא באופן קבוע אלא אד-הוק.

תפריט