חברות בהתאחדות נחלקת לשני ענפי הטיפוס העיקריים: ספורט וטבע.

ספורט – ברב הקירות בארץ פועלים מועדוני ספורט ובהם חברים הספורטאים. ספורטאים חברים במועדוני טיפוס. אותם מועדונים חברים בהתאחדות. לכן אם אתה ספורטאי וחבר במועדון טיפוס מקומי בקיר בו אתה מטפס, רב הסיכוי שאתה חבר (בעקיפין) בהתאחדות. החברות במועדון המקומי (במידה והוא חבר בהתאחדות) מקנה לספורטאי את האפשרות להתחרות בתחרויות לאומיות (אליפות הארץ) ולהיות מיוצג על ידי המדינה באליפויות רשמיות בחו”ל (אליפויות המאורגנות על ידי איגוד הטיפוס הבינלאומי IFSC ).

טבע – מטפסי הטבע נרשמים ישירות להתאחדות כחברים. החברות היא כדי שנוכל לפתח את מצוקי הטבע בישראל. רב מצוקי ישראל מבולטים ומתוחזקים על ידי אנשי ההתאחדות מעמסה שעולה כסף רב (מקדחות, בולטים, שרשראות, הדרכות למבלטים ותשלום למבלטים). בכך שמטפסי הטבע חברים בהתאחדות הם מוקירים על כך שיש גוף שדואג להם גם מבחינת אתרים וגם מבחינה בטיחותית.

תפריט