***משתתפי חוגי הטיפוס, שימו לב! נפתחה ההרשמה להתאחדות לשנת הפעילות 2021/22 (לילדי החוגים בלבד)***

התאחדות הטיפוס בישראל הינה עמותה שמטרתה לקדם את הטיפוס בארץ, לטובת מטפסים ומטפסות מכל הענפים (קיר, טבע, בולדרינג, הובלה ואלפיני).

כל המטפסים רשאים להצטרף להתאחדות, להשתתף בפעילויות ולהנות מההטבות השמורות לחברים בלבד.

בעקבות סגר הקורונה פתחנו לפני מספר חודשים את ההרשמה להתאחדות בחינם, על מנת שכלל המטפסים יוכלו להמשיך ולטפס גם בזמן מגבלות הקורונה. הרשמה זו הסתיימה באוקטובר 2020.
על מנת להרשם להתאחדות לענת 2020/21 יש לבחור את סוג החברות (רגילה או סטודנטים וחיילים).

עלות החברות- 100 ש”ח (עד לסוף שנת הפעילות ב 31/9/2021). מחיר לסטודנטים/חיילים/ילדים- 50 ש”ח.

שימו לב: עם הכנסת תעודת הזהות ימולאו שאר הפרטים במידה והם נמצאים במערכת. אם זאת הפעם הראשונה שלכם, תצטרכו למלא יותר פרטים מהרשמה רגילה וזאת כדי שנוכל להכין לכם כרטיסי חבר.

לחצו על הקישורים הבאים להרשמה:

תפריט