ועדת הטבע

ועדת הטבע מורכבת ממתנדבים והיא אחראית לקדם את תחום הטיפוס בטבע ובטיחותו. עיקר פעילות הוועדה היא פיתוח אתרי טיפוס חדשים ותחזוק אתרים קיימים. הוועדה עובדת מול רט”ג ומול קק”ל האחראים על רוב שטחי הטיפוס בישראל. הוועדה גם אחראית על מעבר ספורטאים מקירות הטיפוס לשטח באופן בטיחותי.

חברי הוועדה:

כרמל שגיא – ראש הוועדה
ניר רכס – אחראי מצוקים
יותם אורחן
גידי הולנדר
נדב יודקוביץ
עומר שביט
רביד סיוון
אלון מלאכי
גיא אילן
גל ינון
עידו גייר
נמרוד נחמיאס
הדיי שרון
אלעד עומר

סיכום ישיבת טבע – פעילות 2022

סיכום ועדת טבע – פעילות 2022

תפריט