הפעלת קיר טיפוס – הגדרת התפקיד:

 • פיקוח על כלל הפעילות והבטיחות בקיר טיפוס מלאכותי
 • אחריות על קבלת לקוחות חדשים והקניית מיומנויות בטיחותיות לפעילות בקיר.
 • מתן מענה ראשוני במקרה חירום.

תנאי סף לקבלה לקורס:

 • גיל 17.5 ומעלה ביום תחילת הקורס (קבלת תעודה בגיל 18 בלבד)
 • ניסיון פעיל של שנתיים בטיפוס הובלה
 • רמת טיפוס של 6b
 • מעבר מבחן כניסה וראיון אישי
 • חברות שנתיתי בתוקף בהתאחדות הטיפוס בישראל

הדרכה של קורס מפעילי קירות:

 • בעלי ובעלות תעודת של הפעלת קירות טיפוס עם ותק של לפחות 3 שנות פעילות
 • עברו השתלמות הדרכה מטעם התאחדות הטיפוס.
 • יחס חניכה של 1:6 לקורס.

מבחן כניסה לחניכים לקורס מפעילי קירות טיפוס:

 • טיפוס על שני מסלולים ברמה הנדרשת – און סייט 6b
 • אבטחת טיפוס טופרופבמכשירי חיכוך ננעלים ושאינם ננעלים.
 • אבטחת טיפוס הובלה – במכשירי חיכוך ננעלים ושאינם ננעלים.
 • הכרת קשרים – שמינית, הצלה, קצה חבל.
 • מטרות הקורס:
 • הקניית ידע לביצוע פעולות חילוץ בקיר טיפוס מלאכותי.
 • הקניית יכולות פיקוח ובקרה על מטפסים בקיר טיפוס מלאכותי.
 • הקניית יכולות לימוד מיומנויות בסיסיות לפעילות בקיר טיפוס מלאכותי
 • הקניית יכולות לימוד מיומנויות מתקדמות בטיפוס (טיפוס ואבטחת הובלה) *קבלת תעודת מדריך לימוד הובלה בכפוף לסיום כל דרישות הסטאז

דרישות לקבלת תעודת מפעיל.ת קיר:

 • מעבר מבחן מעשי ועיוני בציון של 80
 • תעודת מגיש.ת עזרה ראשונה בתוקף (44 שעות)
 • תוקף התעודה הינו שנתיים. חידוש התעודה מחייב בריענון* מיומנויות מעשיות. 

*ריענון חד יומי שיועבר על ידי מדריכים מטעם הקיר שהוסמכו לכך על ידי התאחדות הטיפוס על פי נושאים שיפורסמו ע”י בית הספר של התאחדות הטיפוס.

דרישות לקבלת תעודת מדריך.כת לימוד הובלה:

סיום כל חובות הסטאז :

 • השתתפות צפייה ועזרה בקורס הובלה כמדריך משני בצמוד למדריך קורס מוסמך.
 • העברת קורס הובלה מלא תחת פיקוח של מדריך הובלה מוסמך וקבלת משוב

מבחני הסמכה לקורס מפעילי קירות טיפוס:

*מבחן הסיום יערך על ידי בוחן חיצוני שאינו קשור לקיר הטיפוס המעביר את הקורס – בוחן מטעם התאחדות הטיפוס או בוחן חיצוני אחר בתאום עם רכז הדרכת מפעילי קירות.

 • נוכחות ב 90% מהקורס.
 • העברת שיעור מעשי של 5-10 דקות.
 • פתרון תקלה בסיסית (פסילה בחבל מוביל בזמן טיפוס, שיער באמצעי חיכוך, ותקלות דומות)
 • פתרון תקלה מורכבת (מתן סיוע למטפס תקוע בגובה על קיר בזוית שלילית)

סילבוס קורס מפעילי קירות טיפוס מלאכותיים:

 נושא השיעורתוכן השיעורזמן השיעור (בשעות)הערות
1נהליםהסברים:
– נהלי הקורס
– דרישות נוכחות
– סילבוס הקורס
– מבחן מסכם
– סטאז’ (הובלה)
1 
2מה זה מפעיל קיר?– הגדרת תפקיד של מפעיל קיר
– סמכויות מפעיל קיר
– חוזר מנכ”ל והתייחסות למפעיל קיר
1כולל שיחה על הפן השירותי של התפקיד – “שירות לקוחות”
3ציוד טיפוס– היכרות עם כל ציוד הטיפוס והבטיחות הנדרש
– כללי שימוש, תקנים, כללי פסילה, אחסון.
2יש להביא דוגמא אחת לפחות מכל סוג ציוד מדובר
4קבלת מטפס מזדמן– הדרכת בטיחות ללקוחות
– מעבר על כללי הבטיחות ונהלי הקיר
– הסבר ולבישת רתמה/נעליים
– הכוונה ראשונית לתחילת טיפוס בעמדות מתאימות וליווי ראשוני
2התאמת רתמה לגדלים שונים, התאמת מסלולים, טיפוס בפעם הראשונה (טיפוס לגובה נמוך, ישיבה על החבל והורדה על מנת “להתרגל” למערכת).
5מערכות אבטחה אוטומטיות– איך עובדת המערכת?
– כללי שימוש והוראות יצרן
– בדיקת תקינות למערכת
– חיבור מטפס  למערכת
– הנחייה מתאימה ללקוחות להתמודדות עם חשש
– מניעה ופתרון תקלות/תאונות
2 
6קשרים– שמינית + שמינית עוקב
– הצלה
– פרפר אלפיני
– קשר פרוסיק
– קשר מוט
– קשר איטלקי
– קשרי חיבור חבלים
1 
7מערכת אבטחה עילית (טופרופ)– איך בנויה מערכת אבטחה עילית
– התחברות ואבטחה נכונה
– דגשים ללימוד אבטחה
– בקרה, פיקוח ומניעת תאונות
– פתרון תקלות
2 
8מערכת אבטחה בטיפוס הובלה (תיאוריה)– דינמיקה של נפילה
– מקדם נפילה
– כוחות במערכת אבטחה
– עומסים וזוויות
1בלוק לימוד הובלה
9מערכת אבטחה בטיפוס הובלה (מעשי)חזרה על מיומנויות אישיות ויישור קו של החניכים:
– טיפוס והקלפות
– אבטחת מטפס ללא נפילה
– אבטחת נפילות  
2בלוק לימוד הובלה
תרגול בסיסי של החניכים ומשוב מהמדריך במידת הצורך – דגשים על מתן משוב ללקוחות, אבטחה במשקלים שונים, אמצעי חיכוך שונים. בדגש על מיומנות אישית של החניכים.
10קורס הובלה לחניכים– מעבר על סילבוס קורס הובלה לדוגמא  (מצורף בנספח) עם דגש על נושאים קריטיים
– תכנון קורס לפי כמות חניכים וידע מוקדם (מיומנים באבטחת טופרופ או לא)
מצורף סילבוס לקורס לימוד הובלה
7בלוק לימוד הובלה
11התניידות בקיר טיפוס– טיפוס על חבל קבועה
– תניידות בהובלה (אבטוח עצמי)
5טיפוס ומעבר לגלישה באמצעים שונים.[על חבל קבוע\טופ רופ] מעבר קשר.
12רווחי כוח ומערכות הרמה פשוטות 1שיעור תאורטי
13פתרון תקלות פשוטות– שיער תקוע במכשיר חיכוך
– פסילת חבל תוך כדי טיפוס
– התחברות לקויה של המאבטח
– התחברות לקויה של המטפס
2תרגילים שהפתרון שלהם אמור לקחת דקות בודדות ללא צורך בהתניידות של מפעיל קיר
14פתרון תקלות מורכבותחילוץ מטפס תקוע על קיר במספר מצבים:
– תקוע בזוית שלילית ללא יכולת לרדת לרצפה
– שימוש במערכת התניידות אישית (מפעיל לבד)
– שימוש במאבטח נוסף  
6הסבר תיאורטי + תרגולים לפחות שני חילוצים לכל חניך. חילוץ שלא בוצע בסטנדרט הראוי לא ייחשב
15מקרה חירום בקיר– סדר פעולות באירוע חירום1נוהל חירום בקיר הספציפי נהלים כלליים
 סה”כ 36 
תפריט