ניהול קורס מפעילי קירות טיפוס:

 1. דיווח פתיחת קורס לרכז (נתן לקאו): (טופס ייעודי)
 2. מיקום, תאריכים, מדריך קורס
 3. שמות חניכים + ת.ז. + תאריך לידה
 4. תאריך ומיקום מבחן – תאום בוחן על ידי הרכז
 5. דיווח סיום קורס לרכז (טופס ייעודי)
 6. שמות החניכים שסיימו את הקורס והמבחן בהצלחה
 7. העברת טפסי מבחנים מלאים על ידי הבוחן ומדריך הקורס לפי הצורך
 8. העברת משוב חניכים בסיום הקורס
 9. תשלומים להתאחדות הטיפוס:
 10. וידוא חברות בהתאחדות לכלל החניכים בקורס
 11. תשלום דמי רישום: 120 ₪ לחניך
 12. תשלום עבור בוחן (1400 ₪) – ניתן לעשות ברטר בין קירות בעלי בוחנים מוסמכים באישור רכז הקורס ובתאום מראש בלבד.
 13. דיווח תוכן מותאם לקיר: במידה ויש צורך מיוחד בהתאמת תוכן הקורס יש לקבל אישור מראש מרכז הקורס – כל התאמות התוכן ייעשו לפחות שבוע לפני מועד פתיחת הקורס על מנת לאפשר את ההתאמות הנדרשות (אין חובה להתאים את התוכן – ניתן להשתמש בסילבוס כפי שהוא)

*בקשות להתאמת תוכן שיגיעו פחות משבוע לפני תחילת הקורס יטופלו רק באישור רכז הקורס וכתלות בזמינות שלו – אנא הגישו בזמן.

 • בקרות: רכז התחום יגיע לבקרות במהלך הקורסים והמבחנים לוודא פעילות והתאמות לסילבוס.

מטרות הבקרות:

 • בחינת הסילבוס והתכנים של הקורס לצורך התאמה מיטבית לצרכי הקירות.
 • פיקוח ובדיקת אחידות הקורסים והבחינות.
 • מתן מענה לשאלות או בעיות של המדריכים – לפי הצורך
 • הכשרת מדריכים לקורס ובוחנים
 • ריענון מדריכים  ובוחנים – אחת לשנתיים – השתתפות בהשתלמות ייעודית שתועבר על ידי רכז התחום של התאחדות הטיפוס.
תפריט