בונה ראשי בתחרויות הסבב הרשמיות של התאחדות הטיפוס בישראל

מטרות הקורס:
1) הכשרה מקצועית והסמכת מנהלי צוות לבניית מסלולים בתחרויות סבב רשמיות של הליגה הארצית של התאחדות הטיפוס.
2) הכשרת בונים לניהול צוות בנייה לאירוע תחרותי רשמי, תכנון זמני הבנייה וחלוקת העבודה בצוות והכרת החוקים הרשמיים של התחרויות.

ההסמכה מאשרת כי החניך סיים בהצלחה את קורס בוני מסלולים רמה 3 בישראל.

מסיימי הקורס יקבלו תעודה רשמית של התאחדות הטיפוס בישראל – צ’יף מקומי – בונה ראשי (עד רמת תחרויות סבב ארצי).

דרישות סף:
● תעודת בונה רמה 2 – בונה תחרותי
● ותק של שנתיים בבנייה בתחרויות רשמיות של התאחדות הטיפוס בישראל, ובנייה בלכל הפחות שמונה תחרויות בשלושה מתקנים שונים.
● שתי המלצות מבעל קיר, או צ’יף לאומי.
● יכולת טיפוס של מסלולים ברמת 6v
● ראיון אישי טלפוני
● יכולת לעבוד ולנהל צוות בונים
● יכולת ארגון, תכנון וסדר גבוהה

תכני הקורס:
● סקירת הצרכים של תחרויות ליגה – קטגוריות, התאמת מסלולים, דירוג מתחרים.
● תכנון לוגיסטי טרום התחרות.
● ניהול צוות בוני המסלולים.
● תפקיד הצ’יף בזמן הבנייה.
● חוקי תחרויות.

משך הקורס: 2 ימים – על מנת לקבל את ההסמכה הסופית החניכים יחויבו בסטאז’ בתור בונים ראשיים בתחרויות סבב אליהן ישובצו בידי התאחדות הטיפוס.

כמות חניכים: עד 6

סמכויות לאחר סיום ההכשרה: קבלת תעודת צ’יף מקומי, המהווה תנאי הכרחי על מנת להיות בונה ראשי בתחרויות סבב ארצי של התאחדות הטיפוס.

מדריך הקורס: צ’יף לאומי שעבר השתלמות מדריכים.

סטאז’: ניהול בנייה של שלוש תחרויות ליגה בחניכה של צ’יף מקומי ואישור סופי של ועדת הבונים.

תפריט